BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022
10 DẤU ẤN TIÊU BIỂU
CỦA VIETCOMBANK NĂM 2022

Năm 2022, thế giới bước vào giai đoạn hậu Covid-19 với nhiều biến động lớn, để chia sẻ khó khăn với khách hàng đồng thời đóng góp vào quá trình phục hồi kinh tế của đất nước. Vietcombank là đơn vị tiên phong miễn giảm hàng loạt lãi suất cho vay và phí dịch vụ.

Trong năm qua, toàn hệ thống Vietcombank đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tích nổi bật, giữ vững vị thế Ngân hàng số 1 về chất lượng và hiệu quả hoạt động với: quy mô tăng trưởng tín dụng cao nhất ngành Ngân hàng, Ngân hàng số 1 về đóng góp thuế cho ngân sách Nhà nước, tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng...