BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022
Giới thiệu Hội đồng Quản trị
Ông PHẠM QUANG DŨNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sĩ Tài chính ngân hàng - Đại học Tổng hợp Birmingham
  (Anh Quốc)
 • Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
Ông ĐỖ VIỆT HÙNG

Thành viên Hội đồng Quản trị

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Chulalongkorn (Thái Lan)
 • Cử nhân Kinh tế - Đại học Hàng hải
Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG

Thành viên Hội đồng Quản trị

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sĩ Kinh tế - Cao học Việt Nam - Hà Lan
 • Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Ông NGUYỄN MỸ HÀO

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sĩ Kinh tế - Học viện Ngân hàng
 • Cử nhân Kinh tế - Học viện Ngân hàng
Ông HỒNG QUANG

Thành viên Hội đồng Quản trị

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Ngoại thương Hà Nội liên kết với Đại học Meiho (Đài Loan).
 • Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
 • Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội
Ông SHOJIRO MIZOGUCHI

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân Thương mại và quản lý
  • - Trường Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản)
Ông TRƯƠNG GIA BÌNH

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Trình độ chuyên môn:

 • Phó Giáo sư Cơ học - Do Hội đồng xét duyệt học vị và chức danh khoa học Nhà nước Việt Nam xét duyệt
 • Tiến sĩ Toán Lý - Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov (CHLB Nga)
 • Cử nhân Kinh tế - Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov (CHLB Nga)
Giới thiệu Ban Điều hành
Ông NGUYỄN THANH TÙNG

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Tổng hợp Paris Dauphine
 • Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương
Ông Bà NGUYỄN THỊ KIM OANH

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sĩ Tài chính - Đại học New South Wales, Australia
 • Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
ĐINH THỊ THÁI

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương
Ông PHẠM MẠNH THẮNG

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

 • Tiến sĩ Kinh tế - Học viện Ngân hàng
 • Thạc sĩ Kinh tế - Học viện Ngân hàng
 • Cử nhân Kinh tế - Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng
Ông LÊ QUANG VINH

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sĩ Tài chính - Đại học New South Wales, Australia
 • Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân
PHÙNG NGUYỄN HẢI YẾN

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sĩ Kinh tế - Học viện Ngân hàng - CPA Australia
 • Cử nhân Kinh tế - Học viện Ngân hàng
Ông ĐẶNG HOÀI ĐỨC

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân Kinh tế - Trung tâm đào tạo & Nghiên cứu khoa học Ngân hàng (nay là Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh)
Ông NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sĩ Kinh tế liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Khoa học xã hội Hà Lan
 • Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Ông SHOJIRO MIZOGUCHI

Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân Thương mại và quản lý - Trường Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản)
Giới thiệu Giám đốc Khối
Ông HỒNG QUANG

Giám đốc Khối Nhân sự

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Đại học Ngoại thương Hà Nội liên kết với Đại học Meiho (Đài Loan)
 • Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
 • Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội
Ông COLIN RICHARD DINN

Giám đốc Khối CNTT và chuyển đổi số

Trình độ chuyên môn:

 • Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng khác nhau ở Châu Á, có nền tảng vững chắc về triển khai công nghệ & kinh doanh nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và dữ liệu
Ông TRẦN THANH NAM

Giám đốc Khối Vận hành và Giám đốc đổi mới sáng tạo

Trình độ chuyên môn:

 • Tiến sĩ Công nghệ thông tin - Đại học Monash (Úc)
 • Thạc sĩ Công nghệ thông tin - Đại học Công nghệ Queensland (Úc)
 • Kỹ sư Công nghệ thông tin - Đại học Công nghệ Queensland (Úc)
Giới thiệu Ban Kiểm soát
Ông LẠI HỮU PHƯỚC

Trưởng Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Griggs Hoa Kỳ liên kết với Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Cử nhân Kinh tế - Học viện Tài chính
LA THỊ HỒNG MINH

Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
 • Cử nhân Kinh tế - Học viện Ngân hàng
ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG

Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Ngoại thương
 • Cử nhân Kinh tế - Đại học Ngoại thương
TRẦN MỸ HẠNH

Thành viên Ban Kiểm soát

Trình độ chuyên môn:

 • Chứng chỉ sau đại học về Kinh tế học ứng dụng và Chính sách công (chương trình học bổng Fulbright)
 • Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán - Học viện Tài chính
Giới thiệu Kế toán trưởng
Ông LÊ HOÀNG TÙNG

Kế toán trưởng

Trình độ chuyên môn:

 • Thạc sĩ Kinh tế - Học viện Tài chính
 • Cử nhân Kinh tế - Học viện Tài chính