Giới Thiệu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đỗ Quang Hiển

Chủ tịch HĐQT

Xem thêm

Ông Võ Đức Tiến

Phó Chủ tịch HĐQT

Xem thêm

Ông Nguyễn Văn Lê

Thành viên HĐQT

Xem thêm

Ông Thái Quốc Minh

Thành viên HĐQT

Xem thêm

Ông Đỗ Quang Vinh

Thành viên HĐQT kiêm phó TGĐ

Xem thêm

Ông Đỗ Văn Sinh

Thành viên HĐQT độc lập

Xem thêm

GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT

Ông Phạm Hòa Bình

Trưởng Ban Kiểm soát

  • Ông Phạm Hòa Bình sinh năm 1961; Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tài chính tín dụng, Học viện Ngân hàng.
  • Ông công tác tại SHB từ năm 2006 và được bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát SHB từ năm 2012 đến nay.
  • Ông từng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ SHB, Thành viên Ban Kiểm soát SHB kiêm Trưởng kiểm toán nội bộ; Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Cần Thơ, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương chi nhánh Cần Thơ,... và có 33 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.

Lê Thanh Cẩm

Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát

  • Bà Lê Thanh Cẩm sinh năm 1967; Bà tốt nghiệp Thạc sĩ QTKD - Pacific Western University US; Cử nhân Tài chính Ngân hàng – ĐH Kinh tế Quốc dân.
  • Bà công tác tại SHB từ năm 2013 và được bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát SHB từ năm 2020 đến nay.
  • Bà đã từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ SHB, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ ngoại hối ABBANK, Phó Giám đốc Khối QLRR Maritime Bank, Giám đốc Kiểm toán nội bộ Maritime Bank,… và có 33 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.

Ông Vũ Xuân Thủy Sơn

Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát

  • Ông Vũ Xuân Thủy Sơn sinh năm 1981; Ông tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Ngân hàng – Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
  • Ông công tác tại SHB từ năm 2011 và được bổ nhiệm Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát từ tháng 4/2022 đến nay.
  • Ông từng giữ các chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ SHB từ tháng 08/2012 đến tháng 06/2016, Phó Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ SHB từ tháng 07/2016 đến tháng 04/2022 và có 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.

GIỚI THIỆU BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO CÁC KHỐI NGHIỆP VỤ KHÁC