Báo cáo thường niên DPM 2020

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị

TỔNG CÔNG TY LÀ ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM - CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ GẦN 60% VỐN CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY. PHẦN VỐN CÒN LẠI ĐƯỢC SỞ HỮU BỞI HÀNG NGÀN CỔ ĐÔNG GỒM CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.

CÔNG TY MẸ VÀ CÁC CÔNG TY CON CỦA TỔNG CÔNG TY ĐƯỢC TỔ CHỨC THEO HÌNH THỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG, NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX) VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HSX), TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VÀ CHUẨN MỰC QUẢN TRỊ CỦA DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT.

Cơ cấu bộ máy quản lý công ty mẹ
01
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông
02
Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đương nhiệm của Tổng công ty có Chủ tịch và 02 thành viên chuyên trách, 02 thành viên độc lập và 01 thành viên giữ chức Tổng giám đốc.

03
Ban kiểm soát
Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đương nhiệm gồm Trưởng ban và 01 thành viên chuyên trách, 01 thành viên kiêm nhiệm.

04
Bộ máy điều hành
Bộ máy điều hành

Đứng đầu bộ máy điều hành là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Giúp việc cho Tổng giám đốc có các Phó Tổng giám đốc phụ trách về các lĩnh vực như sản xuất, công nghệ - kỹ thuật - đầu tư xây dựng, tài chính - kế toán, kinh doanh và xây dựng hệ thống phân phối, nghiên cứu phát triển, pháp chế, nội chính...

Tại trụ sở Công ty mẹ, bộ máy tham mưu cho Ban điều hành gồm các Ban chức năng theo từng mảng lĩnh vực chuyên môn.

05
Các đơn vị hạch toán phụ thuộc
Các đơn vị hạch toán phụ thuộc

Tổng công ty có các Chi nhánh đặt tại các địa bàn sản xuất - kinh doanh.

Chi nhánh Tổng công ty - Nhà máy đạm Phú Mỹ: Đơn vị sản xuất chính của Tổng công ty, đóng tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhà máy có công suất sản xuất 540.000 tấn NH3/năm, 800.000 tấn phân đạm/năm, 250.000 tấn phân NPK/năm.

Chi nhánh Tổng công ty - Kinh doanh hóa chất: Đơn vị trực thuộc có chức năng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hóa chất.

Chi nhánh Tổng công ty - Ban Quản lý dự án chuyên ngành Phân bón & Hóa chất Dầu khí: Đơn vị trực thuộc có chức năng quản lý các dự án đầu tư phát triển quan trọng của Tổng công ty.

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Năm 2020 Tổng công ty gồm có 4 công ty con và 5 công ty liên kết, có góp vốn.

Các công ty nắm giữ từ 50% cổ phần trở lên
STT TÊN CÔNG TY NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH VỐN ĐIỀU LỆ (TRIỆU ĐỒNG) TỶ LỆ NẮM GIỮ
1
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
(PVFCCo North, mã chứng khoán: PMB)

Địa chỉ: Tầng 4, 167 Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Kinh doanh phân bón, hóa chất 120.000 75%
2
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung
(PVFCCo Central, mã chứng khoán: PCE)

Địa chỉ: Lô A2, cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Kinh doanh phân bón, hóa chất 100.000 75%
3
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
(PVFCCo Southeast, mã chứng khoán: PSE)

Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Kinh doanh phân bón, hóa chất 125.000 75%
4
Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ
(PVFCCo Southwest, mã chứng khoán: PSW)

Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Kinh doanh phân bón, hóa chất 170.000 75%
Các công ty nắm giữ dưới 50% vốn
STT TÊN CÔNG TY NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH VỐN ĐIỀU LỆ (TRIỆU ĐỒNG) TỶ LỆ NẮM GIỮ
1
Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PVFCCo Packaging, mã chứng khoán: PMP)

Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sản xuất, kinh doanh bao bì 42.000 43,35%
2
Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY)

Địa chỉ: Lô CN5.5 A Khu Công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm xơ sợi tổng hợp 2.165.110 25,99%
3
Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)

Địa chỉ: Tầng 4, 167 Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa, năng lượng sạch 42.352 8,5%
4
Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC Mekong)

Địa chỉ: Lô D - KĐT Dầu khí - Đường Ngô Quyền, Phường 1, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản 280.869 35,63%
5
Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Nuôi trồng chế biến và mua bán thủy, hải sản 354.000 6,78%

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Báo cáo nhân sự năm 2020

Tổng số CBCNV toàn Tổng công ty tính đến thời điểm 31/12/2020 (gồm Công ty mẹ và Công ty con): 1.529 người

Đại học, Cao đẳng trở lên

1.017

NGƯỜI

Trung học chuyên nghiệp

116

NGƯỜI

Công nhân kỹ thuật và trình độ khác

396

NGƯỜI

Chính sách đối với người lao động

Từ năm 2008, Tổng công ty đã xây dựng, ban hành và đưa vào áp dụng thang, bảng lương mới phù hợp với mô hình Công ty Cổ phần, theo quy định của Bộ luật Lao động - Thương binh xã hội, hướng tới việc trả lương theo thị trường nhằm hạn chế hiện tượng chảy máu chất xám và thu hút lao động giỏi. Từ đó đến nay hệ thống thang, bảng lương thường xuyên được nghiên cứu sửa đổi và điều chỉnh cho phù hợp với các quy định của pháp luật cũng như tình hình thực tế SXKD. Năm 2015, Tổng công ty đã hoàn thành và đưa vào áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) và trả lương theo phương pháp 3P dựa trên kết quả đánh giá năng lực, kết quả thực hiện công việc cá nhân. Theo đó, việc tổ chức, quản lý, sắp xếp nhân sự sẽ đảm bảo tính hợp lý, khoa học, đúng người đúng việc, đo lường được năng lực và kết quả công việc của nhân viên và việc trả lương, thưởng sẽ công bằng và chính xác hơn.

Tổng công ty đã thực hiện tốt chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo đúng các quy định của Luật bảo hiểm xã hội và các Quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng đã ban hành chính sách nhân viên áp dụng từ 01/01/2009, hàng năm được chỉnh sửa bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của Tổng công ty. Quy định bao gồm các chính sách phúc lợi áp dụng cho toàn thể CBCNV và một số chính sách có tính đãi ngộ đối với những người lao động giỏi, có trình độ quản lý và chuyên môn cao, bao gồm: Chế độ lương, thưởng, đào tạo, học tập, nghỉ ngơi, lưu trú và các chế độ phúc lợi khác.

Nhằm đảm bảo giữ người lao động đối với các vị trí chuyên môn về công nghệ, kỹ thuật quan trọng, Tổng công ty xây dựng quy định về việc công nhận và áp dụng các bậc lương chuyên gia với mức lương cao nhằm thu hút, giữ chân nhân tài. Theo đó, có những chuyên gia bậc cao được áp dụng mức lương có thể tương đương với mức lương cán bộ quản lý cấp Ban của Tổng công ty hoặc Giám đốc các công ty con. Hiện nay, Tổng công ty đã có 25 nhân sự được công nhận chức danh chuyên gia.

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực luôn đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững, Tổng công ty đã rất quan tâm và xây dựng các cơ chế chính sách, hệ thống các quy chế, quy định đào tạo khoa học và mang tính khuyến khích CBCNV nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Năm 2020, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, việc tổ chức các khóa đào tạo không thuận lợi. Một số các cơ sở đào tạo tạm ngừng các khóa học tập trung.Tổng công ty khuyến khích CBCNV tham gia các khóa đào tạo trực tuyến, tự nghiên cứu tài liệu.

Công tác đào tạo nội bộ tiếp tục được phát huy và được đánh giá là phương thức thực hiện đào tạo hiệu quả nhất. Tổng công ty đã triển khai kịp thời các khóa tập huấn, cập nhật cho CBCNV về các nội dung, văn bản mới của Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi. Nhờ vậy, đội ngũ CBCNV đã tiếp tục duy trì và phát huy năng lực chuyên môn, vận hành Nhà máy đạm Phú Mỹ an toàn, hiệu quả, làm chủ hệ thống kinh doanh, phân phối và sẵn sàng ứng phó với những thay đổi của tình hình hoạt động của Tổng công ty.

LOGO DPM-01