Báo cáo thường niên DPM 2020

Thông tin khái quát

 • Tên giao dịch
  Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
 • Giấy CNĐKDN số

  0303165480

 • Vốn điều lệ

  3.914.000.000.000 đồng

 • Vốn đầu tư của chủ sở hữu

  3.914.000.000.000 đồng

 • Địa chỉ

  43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 • Điện thoại

  +84.28 3825 6258

 • Fax

  +84.28 3825 6269

 • Website

  www.dpm.vn

 • Mã cổ phiếu

  DPM

VỐN ĐIỀU LỆ

3.914

TỶ VNĐ

TẦM NHÌN - sứ mệnh

TẦM NHÌN

Phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và trong khu vực về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón và hóa chất phục vụ ngành dầu khí.

SỨ MỆNH

Sản xuất, cung ứng nguồn phân bón và hóa chất phong phú, đáng tin cậy với giá cả hợp lý và điều kiện tốt nhất cho khách hàng trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp và kinh tế đất nước.

Quá trình hình thành và phát triển

Ngày thành lập

Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (nay là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP) là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 02/2003/QĐ-VPCP ngày 28/03/2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/01/2004.

Ngày 21/9/2004, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP đã tiếp nhận Nhà máy đạm Phú Mỹ từ Tổ hợp nhà thầu Technip - Samsung và chính thức quản lý, vận hành đưa sản phẩm phân urê thương hiệu Đạm Phú Mỹ ra thị trường.

Quá trình đổi mới doanh nghiệp

Ngày 15/03/2007, Bộ Công nghiệp đã ra Quyết định số 793/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí với 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Ngày 21/04/2007, Công ty đã thực hiện thành công việc chào bán 40% cổ phần ra công chúng tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Ngày 30/06/2007, Công ty đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần, thông qua Điều lệ công ty, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua các kế hoạch kinh doanh sau khi Công ty cổ phần chính thức đi vào hoạt động.

Ngày 31/08/2007, Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký số 4103007696 và Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí chính thức đi vào hoạt động.

Ngày 29/10/2007, Công ty đã hoàn tất các thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) và ngày 05/11/2007, Công ty đã chính thức niêm yết 380 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE. Công ty niêm yết bổ sung 11,4 triệu cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) vào ngày 26/02/2016.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: DPM

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng niêm yết: 391.400.000 cổ phiếu

Ngày 05/04/2008, Đại hội đồng cổ đông thông qua đề án chuyển đổi từ Công ty Cổ phần thành Tổng công ty (mô hình công ty mẹ - công ty con).

Ngày 15/05/2008, Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký sửa đổi số 4103007696 cho Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty cổ phần.

Các mốc phát triển quan trọng
12/03/2001

Phát động triển khai xây dựng Nhà máy đạm Phú Mỹ.

28/03/2003

Thành lập Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo).

21/09/2004

PVFCCo nhận bàn giao Nhà máy đạm Phú Mỹ, chính thức đưa sản phẩm mang thương hiệu Đạm Phú Mỹ ra thị trường.

15/12/2004

Khánh thành Nhà máy đạm Phú Mỹ.

31/08/2007

Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần.

05/11/2007

Cổ phiếu DPM được niêm yết và giao dịch trên HOSE.

15/05/2008

Chuyển đổi thành Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

14/09/2010

Khánh thành cụm thu hồi khí thải CO2 nâng công suất Nhà máy đạm Phú Mỹ lên 800.000 tấn/năm.

16/07/2011

Khánh thành trụ sở PVFCCo Tower.

28/03/2013

Kỷ niệm 10 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

23/12/2014

Thương hiệu Đạm Phú Mỹ của PVFCCo đã chính thức được công nhận là Thương hiệu Quốc gia 2014.

Quý 3/2015

Khởi công xây dựng Tổ hợp dự án NH3 (nâng công suất) và Nhà máy NPK Phú Mỹ.

06/05/2018

Vận hành Tổ hợp NH3 (mở rộng) và NPK Phú Mỹ.

Nghành nghề và địa bàn kinh doanh

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHÂN BÓN CỦA TỔNG CÔNG TY TRẢI RỘNG KHẮP CÁC VÙNG CANH TÁC NÔNG NGHIỆP VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP TRÊN KHẮP LÃNH THỔ VIỆT NAM THÔNG QUA HỆ THỐNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÌNH THÀNH TỪ CÁC CÔNG TY CON ĐÓNG TRỤ SỞ CHÍNH TẠI CÁC KHU VỰC: MIỀN BẮC, MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN, MIỀN ĐÔNG NAM BỘ VÀ MIỀN TÂY NAM BỘ. BÊN CẠNH THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA, TỔNG CÔNG TY CŨNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM PHÂN BÓN ĐI NHIỀU NƯỚC, TẬP TRUNG TẠI CHÂU Á.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty là sản xuất, kinh doanh phân bón và hóa chất. Hiện nay, sản phẩm chủ lực của Tổng công ty là phân đạm (urê) hạt trong, phân NPK, Kali, SA, DAP phục vụ cho nền nông nghiệp của đất nước, khí Amoniac lỏng, hóa chất UFC85/Formaldehyde, H2O2, hóa chất sử dụng trong hoạt động khai thác dầu khí.

Địa bàn kinh doanh chính

Hoạt động sản xuất chính của Tổng công ty tiến hành tại Nhà máy đạm Phú Mỹ, đơn vị trực thuộc Tổng công ty, đặt tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hoạt động kinh doanh phân bón của Tổng công ty trải rộng khắp các vùng canh tác nông nghiệp và cây công nghiệp trên khắp lãnh thổ Việt Nam thông qua hệ thống tiêu thụ sản phẩm hình thành từ các công ty con đóng trụ sở chính tại các khu vực: miền Bắc, miền Trung & Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ. Bên cạnh thị trường nội địa, Tổng công ty cũng xuất khẩu sản phẩm phân bón đi nhiều nước, tập trung tại Châu Á.

Về hóa chất, khách hàng và thị trường chủ lực được tập trung tại khu vực phía Nam và trong ngành dầu khí, sản xuất công nghiệp.

Các danh hiệu đạt được trong năm 2020

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

lần thứ 4 liên tiếp
(chương trình xét chọn 02 năm 1 lần)

Thương hiệu quốc gia

Lần

4

TOP 5 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

quản trị công ty tốt nhất trong nhóm vốn hóa vừa (Midcap) năm 2020 do Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh vinh danh

TOP

5

Thương hiệu Đạm Phú Mỹ
tiếp tục nằm trong

TOP 50 THƯƠNG HIỆU

có giá trị nhất Việt Nam
(do Tạp chí Forbes bình chọn)

TOP

50

Danh hiệu

HÀNG VIỆT NAM
CHẤT LƯỢNG CAO

lần thứ 17 liên tiếp

Hàng việt nam
chất lượng cao

Lần thứ

17

Mục tiêu chiến lược trung và dài hạn

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 THEO NGHỊ QUYẾT PHÊ DUYỆT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 TỔNG CÔNG TY ĐƯỢC HOẠCH ĐỊNH VỚI NHỮNG MỤC TIÊU CƠ BẢN CHO GIAI ĐOẠN 2021-2025 NHƯ SAU:

Mục tiêu tổng quát
 • Đến năm 2025: Tiếp tục đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất phân bón, hóa chất có công nghệ hiện đại và trình độ quản lý tiên tiến để đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường phân phối phân bón, hóa chất ra các nước trong khu vực cũng như trên thế giới nhằm phát triển đưa PVFCCo trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón, hóa chất với công nghệ cao trong khu vực Đông Nam Á, đứng Top 10 trong khu vực về sản lượng sản xuất.
 • Đến năm 2035: Phấn đấu trở thành doanh nghiệp có quy mô nằm trong Top 10 ở khu vực Châu Á trong ngành phân bón, hóa chất.
Mục tiêu cụ thể
Lĩnh vực sản xuất
Giai đoạn 2021-2025
 • Duy trì và phát triển các cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhà máy bao gồm: NM Đạm Phú Mỹ, NPK và các NM hóa chất. Có ít nhất 02 sản phẩm phân bón chủ lực và 03 sản phẩm hóa chất chủ lực.
 • Nâng sản lượng SX NPK Phú Mỹ lên 500.000 tấn/năm.
 • Tiếp tục phát triển sản xuất các loại sản phẩm hóa chất, hóa dầu có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tiến tới ngang bằng với lĩnh vực phân bón.
 • Duy trì và phát triển các dự án cải tiến sản phẩm, sản xuất phân bón/hóa chất chuyên dụng trên nền sản phẩm chủ lực (Urê, NPK).
Giai đoạn 2025-2030
 • Lĩnh vực sản xuất hóa chất chiếm vai trò chủ đạo, vượt trên lĩnh vực sản xuất phân bón.
 • Nâng sản lượng sản xuất NPK Phú Mỹ lên 750 nghìn tấn/năm vào năm 2030 (chỉ thực hiện khi cân đối được nguồn nguyên liệu NH3).
Lĩnh vực kinh doanh
Giai đoạn 2021-2025
 • Giữ vững thị phần các sản phẩm đã đạt được.
 • Tiêu thụ hết các sản phẩm sản xuất.
 • Doanh thu lĩnh vực hoá chất chiếm 70% tổng doanh thu.
 • Mở rộng thị trường phân bón ra Đông Bắc Á và Nam Á.
 • Tăng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm phân bón/hóa chất chuyên dụng so với giai đoạn 2016-2020.
Giai đoạn 2025-2030
 • Giữ vững thị phần các sản phẩm đã đạt được. NPK Phú Mỹ chiếm 18% thị phần trong nước.
 • Tiêu thụ hết các sản phẩm sản xuất.
Giai đoạn 2031-2035
 • Lợi nhuận mảng hóa chất chiếm hơn 70% tổng lợi nhuận.
 • NPK Phú Mỹ chiếm 20% thị phần trong nước.
 • Tiếp tục Mở rộng thị trường phân bón ra Đông Bắc Á và Nam Á.
Lĩnh vực đầu tư xây dựng
Giai đoạn 2021-2025
 • Hoàn thành đúng tiến độ đầu tư dự án: NPK Phú Mỹ mở rộng (lên 500.000 tấn/năm).
 • Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư các dự án phân bón (trên nền urê và NPK) và hóa chất mới.
Giai đoạn 2025-2030
 • Hoàn thành đúng tiến độ các dự án sản xuất mới.

Căn cứ theo tình hình thực tế, giai đoạn 2019 - 2020 Tổng công ty đang tiếp tục rà soát, đánh giá quá trình thực hiện theo Chiến lược phát triển, đề xuất những giải pháp, điều chỉnh phù hợp cho các mục tiêu dài hạn giai đoạn 2021-2030.

LOGO DPM-01