Thông điệp của Tổng giám đốc

Tổng giám đốc Tổng công ty là người cao nhất chịu trách nhiệm triển khai các chính sách/vấn đề về môi trường trong Tổng công ty.

Với sứ mệnh đồng hành cùng xây dựng nền tảng vững bền cho nền nông nghiệp Việt Nam, các mục tiêu tăng trưởng trong chiến lược phát triển của PVFCCo sẽ được gắn kết với mục tiêu đồng hành cùng với sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Mục tiêu đó sẽ cần được đảm bảo rằng các thành quả trong quá trình phát triển của PVFCCo sẽ được chia sẻ thông qua các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm nhằm giúp nông dân tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất cây trồng, cải thiện thu nhập và mức sống.

PVFCCo bước vào năm 2022 cùng với những biến động lớn trên cục diện chính trị toàn cầu. Thế giới chứng kiến nhiều bất ổn tại những nền kinh tế lớn, kéo theo những hệ lụy ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của người dân: xung đột Nga - Ukraina đẩy giá năng lượng, giá nông sản tăng vọt đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu; Lạm phát tại Mỹ cao nhất trong 40 năm qua, lãi suất tăng, đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh gây sức ép lớn đồng tiền nội địa; thị trường chứng khoán tuột dốc; Dịch covid mặc dù được kiểm soát khi đa số người dân đã được tiêm vắc xin, vẫn là những thách thức dài hạn đối với sức khỏe người dân.

Trong bối cảnh đó, tập thể PVFCCo đã triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó phù hợp, trong đó đặc biệt chú trọng tới công tác dự báo nhằm thích ứng với những biến động thị trường, tận dụng tốt cơ hội để tiếp tục bứt phá, tiếp tục khẳng định được vị thế là doanh nghiệp đầu ngành, đạt được kết quả hoạt động ấn tượng với lợi nhuận cao ở mức lịch sử, gia tăng mạnh lợi ích cho cổ đông.

Tuy nhiên, tập thể PVFCCo cũng nhận thức và tin rằng để duy trì được khả năng sinh lời bền vững trong dài hạn (long term profitability) thì không chỉ đảm bảo lợi ích với các cổ đông mà cần đảm bảo rằng sự gia tăng lợi ích được chia sẻ tương xứng với tất cả các bên liên quan (stakeholders inclusiveness). Với nhận thức đó, trong năm 2022 PVFCCo đã thiết lập nhóm nhiệm vụ gắn kết với các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó kết nối với các nhóm hưởng lợi từ nhân viên; nhà cung cấp; khách hàng đối tác; người dân và các đối tượng dễ tổn thương từ biến động bất lợi thị trường trong những năm gần đây. Một số những nhóm mục tiêu/hoạt động tiêu biểu và thành quả đạt được trong năm 2022 là:

Tổng giám đốc

LÊ CỰ TÂN

Mô hình hoạt động kiến tạo giá trị của PVFCCo

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong chặng đường phát triển gần 20 năm qua, triết lý kinh doanh “phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội” đã được các thế hệ người lao động Tổng công ty gìn giữ và phát triển như một tài sản, một nét đẹp văn hóa của doanh nghiệp.

Tổng công ty là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực phân bón và hóa chất, gắn liền với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam (khu vực chiếm đến gần 70% dân số cả nước). Trong chiến lược phát triển của mình, Tổng công ty đặt mục tiêu phát triển bền vững là quan điểm, nguyên tắc và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Trong chặng đường phát triển gần 20 năm qua, triết lý kinh doanh “phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội” đã được các thế hệ người lao động Tổng công ty gìn giữ và phát triển như một tài sản, một nét đẹp văn hóa của doanh nghiệp. Tổng công ty luôn đảm bảo cân bằng và tối ưu việc thực hiện đồng thời các mục tiêu:

Tổng công ty đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai các hành động để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, góp phần chung tay cùng xã hội thực hiện thành công định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Những nguyên tắc và hoạt động cụ thể trong thời gian qua Tổng công ty đã triển khai là:

Xây dựng văn hóa PVFCCo “Chuyên nghiệp - Hiệu quả; Năng động -Sáng tạo; Khát vọng - Vươn xa; và Trách nhiệm - Sẻ chia” thông qua việc tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng chính sách nhân viên phù hợp, đồng thời cũng là nơi mà nhân viên được xã hội tôn trọng thông qua đào tạo và đổi mới. Cụ thể, những nội dung Tổng công ty đã, đang triển khai và kết quả đạt được:

Xem thêm

Cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng, giải pháp sử dụng hiệu quả, và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Cụ thể, những nội dung PVFCCo đã, đang triển khai và kết quả đạt được:

Xem thêm

lợi nhuận trước thuế

6.606tỷ đồng

tăng 74% so với năm 2021

Tổng số tiết kiệm trong năm 2022

229tỷ đồng

đạt 450% KH năm

Tổng công ty luôn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Cụ thể, những nội dung Tổng công ty đã, đang triển khai và kết quả đạt được trong năm 2022 như sau:

Xem thêm

Tổng công ty luôn đảm bảo hoạt động kinh doanh lành mạnh và tuân thủ pháp luật. Cụ thể, những nội dung Tổng công ty đã, đang triển khai và kết quả đạt được:

Nộp ngân sách NN đạt 1.521 tỷ đồng- đạt 206% KH năm 2022, tăng 91% so với năm 2021.

Nộp ngân sách NHÀ NƯỚC

(số phải nộp)

1.521tỷ đồng

91% so với năm 2021

Trong quan hệ với các đối tác kinh doanh, Tổng công ty luôn giữ nguyên tắc: Cạnh tranh lành mạnh, hợp tác cùng có lợi và đảm bảo hài hòa lợi ích cho khách hàng.

Tổng công ty luôn cam kết thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

 • Bên cạnh việc phát triển hiệu quả, bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, Tổng công ty luôn quan tâm và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với người lao động và đối với xã hội thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội.
 • Năm 2022, Tổng công ty đã thực hiện nhiều hạng mục công trình/chương trình với số tiền giải ngân khoảng 91 tỷ đồng (chi tiết báo cáo ở phần 6.4).

Tổng công ty luôn đặt yêu cầu phát triển bền vững, gìn giữ môi trường và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội là phương châm hoạt động của mình.

Trong năm vừa qua, Tổng công ty vẫn luôn cam kết bảo vệ môi trường đồng thời tích cực tham gia các Chương trình hành động nằm trong “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến 2050” của Chính phủ nhằm thực hiện các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đối khí hậu (COP26).

Xem thêm

Báo cáo về công tác an toàn, sức khỏe và
bảo vệ môi trường (ATSKMT)

Năm 2022, công tác công tác ATSKMT cũng chịu ảnh hưởng từ những khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như những rủi ro đến từ những biến động của thế giới, dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp trong Quý I, nguy cơ thiên tai, biến đổi khí hậu tiềm ẩn, Nhà máy đạm Phú Mỹ sau 19 năm vận hành tiềm ẩn nhiều rủi ro từ máy móc thiết bị do đã hoạt động nhiều năm, v.v.

Tuy nhiên, Tổng công ty đã vận dụng được những thuận lợi trong năm 2022, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Cùng với đó, công tác ATSKMT cũng đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của năm 2022 và đạt được những kết quả cụ thể như sau:

 • Năm 2022, Tổng công ty tiếp tục duy trì áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý ATSKMT theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018 và tháng 1/2022 đã được tổ chức DNV cấp Giấy chứng nhận 3 Hệ thống và thực hiện đánh giá giám sát lần 1.
 • Kiện toàn bộ máy quản quản lý công tác ATSKMT từ Tổng công ty đến các Đơn vị thành viên. Xây dựng quy định về trách nhiệm trong công tác ATSKMT bao gồm cả chuyên trách và bán chuyên trách. Kiện toàn mạnh lưới ATVSV hoạt động dưới sự chỉ đạo của Công đoàn, hỗ trợ rất hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường khu vực làm việc.
 • Tổng công ty và các Đơn vị thành viên xây dựng và triển khai thực hiện các Mục tiêu ATSKMT trên cơ sở Chính sách ATSKMT, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế của đơn vị. Hàng quý, các kết quả thực hiện mục tiêu ATSKMT đều được xem xét và đánh giá mức độ hoàn thành, đưa ra biện pháp khắc phục đối với những mục tiêu chưa hoàn thành đúng tiến độ.

Năm 2022, Công tác An toàn – PCCC – ƯCTHKC đã hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch được giao và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu Lãnh đạo Tổng công ty:

 • Năm 2022, không để xảy ra bất kỳ tai nạn/sự cố nào gây thiệt hại về người và tài sản.
 • Tất cả các đơn vị, nhà máy, kho cảng đều tuân thủ tốt các yêu cầu của pháp luật và của Tổng công ty về AT-PCCC trong vận hành sản xuất và thực hiện dịch vụ.
 • Hoàn thành cập nhật Báo cáo đánh giá định lượng rủi ro năm 2022 cho Nhà máy đạm Phú Mỹ, bảo vệ và phê duyệt tại Bộ Công Thương.
 • Hoàn thiện Hệ thống quản lý an toàn công nghệ PSM cho nhà máy đạm Phú Mỹ và duy trì áp dụng các hệ thống quản lý về bảo dưỡng thiết bị khác như System 1, RBI, v.v.
Xem thêm

Năm 2022 dịch Covid – 19 chỉ còn phức tạp trong Quý 1, sau đó dịch đã được kiểm soát tốt nên các hoạt động SXKD cũng như chăm sóc sức khỏe cho người lao động của Tổng công ty đã trở lại bình thường. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh trong năm qua đã đạt được các kết quả như sau:

 • Năm 2022, Tổng công ty đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV theo đúng quy định.
 • Tiếp tục áp dụng chương trình bảo hiểm sứa khỏe PVI Care cho người lao động nhằm có được sự đảm bảo về tài chính trong trường hợp phải khám chữa bệnh và nằm viện.
 • Ngoài ra, tại nhà máy đạm Phú Mỹ còn thực hiện khám bệnh nghề nghiệp để sớm phát hiện và bố trí công việc phù hợp. Số CBCNV bị điếc nghề nghiệp năm 2022 là 24 người (giảm so với ăm 2021 là 25 người).
Xem thêm
 • Năm 2022 không để xảy ra sự cố vi phạm pháp luật và gây ô nhiễm môi trường.
 • Các Đơn vị đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm tuân thủ yêu cầu pháp luật về môi trường: thực hiện thông báo kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ năm 2021 và gửi cho các Sở Tài nguyên & Môi trường địa phương và thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo đúng yêu cầu của báo cáo ĐTM, quản lý chất thải theo đúng yêu cầu pháp luật,
 • Thực hiện cải tạo, sửa chữa các hệ thống xử lý nước thải: hệ thống ETP của Xưởng NPK, hệ thống xử lý nước thải của tòa nhà 27 Đinh Bộ Lĩnh.
 • Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến kiểm kê khí thải, giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu như: Kiểm kê khí thải cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu trên Cơ sở dữ liệu của PVN, Phổ biến Sổ tay tuyên truyền về Biến đổi Khí hậu của PVN, Hỗ trợ Viện Dầu khí (VPI) trong việc khảo sát, thu thập tài liệu phát thải khí nhà kính trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Tổng công ty còn thực hiện các công tác quản lý sử dụng năng lượng và tiết kiệm hiệu quả (như mục 5 dưới đây).
Xem thêm
 • Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án/chương trình hành động giảm phát thải khí nhà kính thuộc danh mục Phụ lục I - Kế hoạch hành động giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2018-2030.
 • Kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Quản lý năng lượng (QLNL) tiết kiệm hiệu quả tại Tổng công ty.
 • Kiện toàn và thay thế nhân sự mạng lưới QLNL Nhà máy.
 • Ban hành Mục tiêu và Kế hoạch thực hiện quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả năm 2022 của Tổng công ty theo QĐ số 114/QĐ-PBHC ngày 19/04/2022.
Xem thêm
 • Năm 2022, Tổng công ty đã thực hiện nhiều khóa đào tạo, huấn luyện về ATSKMT cũng như chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV nhằm nâng cao năng lực thực thi công việc cũng như năng lực quản lý:
  • Công tác huấn luyện ATVSLĐ, PCCC và An toàn hóa chất: Huấn luyện an toàn nhóm theo quy định của pháp luật, An toàn bức xạ trong công nghiệp, Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH, Hướng dẫn kỹ thuật Công ước Basel và các hướng dẫn về quan trắc quản lý an toàn chất thải chứa thủy ngân, v.v
Xem thêm
 • Nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác An toàn – PCCC năm 2023 là phải đảm bảo an toàn cho Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Phú Mỹ.
 • Không để xảy ra bất kỳ sự cố cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản của Tổng công ty. Không để xảy ra tai nạn lao động nặng trở lên tại tất cả các công trình của Tổng công ty.
 • Tất cả các Đơn vị lập kế hoạch và thực hiện diễn tập các Phương án ƯCTHKC, Ứng phó sự cố hóa chất trong năm 2023 để đảm bảo tính sẵn sàng khi có tình huống khẩn cấp.
 • Kiện toàn các đội PCCC cơ sở, lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác An toàn - PCCC định kỳ và đột xuất theo đúng yêu cầu của pháp luật và của Tổng công ty để đảm bảo duy trì nhân lực và vật lực đầy đủ, sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp.
 • Nhà mày đạm Phú Mỹ duy trì áp dụng hiệu quả các Chương trình kiểm tra bảo dưỡng thiết bị, tiếp tục hoàn thiện và đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý An toàn Công nghệ PSM.
 • Tất cả các Đơn vị thường xuyên kiểm tra công tác ứng phó bão lũ trong các đợt mưa bão, đảm bảo an toàn cho con người và tránh thiệt hại hàng hóa lưu giữ trong kho.
 • Hỗ trợ xây dựng các yêu cầu về AT-PCCC trong các Dự án của Tổng công ty.
 • Duy trì các khóa đào tạo về An toàn - PCCC theo quy định của pháp luật và các khóa chuyên môn nâng cao để đáp ứng yêu cầu công việc và đảm bảo an toàn cho SXKD.
 • Tiếp tục duy trì các chương trình STOP, 5S tại nhà máy đạm Phú Mỹ, triển khai xây dựng 5S tại văn phòng Tổng công ty (sau khi hoàn thành sửa chữa), triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động trong công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong tuần lễ An toàn- VSLĐ, PCCC, v.v.
 • Không để xảy ra sự cố môi trường và đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Tiếp tục triển khai các Dự án nằm trong Kế hoạch hành động giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu trên Cơ sở dữ liệu của PVN.
 • Thực hiện các nhiệm vụ kiểm kê khí thải, hỗ trợ PVN trong xây dựng các đề tài về kiểm soát khí thải, giảm phát thải khí nhà kính.
 • Hỗ trợ xây dựng các yêu cầu về môi trường trong các Dự án của Tổng công ty.
 • Các Đơn vị lập kế hoạch và thực hiện giám sát môi trường đầy đủ cho các kho/công trình và báo cáo về cơ quan quản lý địa phương theo đúng quy định.
 • Thực hiện quản lý nước thải, khí thải, phân loại và lưu trữ chất thải rắn, chất thải nguy hại (CTNH) đúng quy định. Ký hợp đồng chuyển giao chất thải rắn với Đơn vị có chức năng xử lý.
 • Các Đơn vị rà soát công tác lưu giữ CTNH để đảm bảo kho chứa hoặc khu vực lưu giữ phải đúng quy định (yêu cầu kỹ thuật của kho, dán nhãn thùng chứa, v.v). Nhà máy đạm Phú Mỹ tiếp tục thực hiện xây dựng khu vực lưu trữ CTNH mới thay thế cho khu vực tạm thời hiện nay (trạm chiết nạp NH3).
 • Các Đơn vị lập kế hoạch thực hiện kiểm tra công tác quản lý môi trường định kỳ theo đúng yêu cầu của pháp luật, của Tổng công ty và của Đơn vị.
 • Duy trì thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 theo quy định của nhà nước.
 • Cập nhật tình hình các bệnh dịch bệnh mới (đậu mùa khỉ, cúm B, v.v) để có phương án ứng phó và phòng chống dịch phù hợp.
 • Thực hiện giám sát môi trường lao động định kỳ hàng năm và khám bệnh nghề nghiệp để làm cơ sở cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho CBCNV trong toàn Tổng công ty.

Báo cáo về hoạt động trách nhiệm xã hội năm 2022

Công tác An sinh Xã hội (ASXH) được xem là một nét đẹp văn hóa của PVFCCo. Trong bối cảnh chung đất nước và ngành nông nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng dai dẳng của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai lũ lụt nghiêm trọng và các bất ổn về kinh tế - chính trị trên thế giới nhưng PVFCCo vẫn tiếp tục nêu cao, phát huy tinh thần trách nhiệm sẻ chia đối với cộng đồng thông qua các chương trình ASXH nhiều ý nghĩa và thiết thực.

Năm 2022 PVFCCo đã tiến hành hàng loạt hoạt động ASXH với ngân sách hơn 91 tỷ đồng gồm các mảng hoạt động chính: Xây dựng 150 nhà Đại đoàn kết; Thực hiện 02 công trình/chương trình y tế; 17 công trình giáo dục; Các chương trình đền ơn đáp nghĩa; Trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo….

Trong những ngày đầu tháng 10/2022, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây đã gây thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trước tình hình đó, PVFCCo đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An thực hiện chương trình cứu trợ khẩn cấp cho các gia đình bị thiệt hại tài sản, các gia đình không may mất đi người thân để vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai.

Đặc biệt, dịp Tết Quý Mão PVFCCo đã trao gần 30.000 phần quà Tết trị giá gần 20 tỷ đồng cho các hộ gia đình, người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 50 tỉnh thành trên cả nước. Chương trình ý nghĩa này đã hỗ trợ bà con nghèo mừng xuân, đón Tết thêm vui tươi, đầm ấm.