Báo cáo thường niên 2021

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ

Tổng công ty áp dụng mô hình quản trị theo quy định tại điểm a, khoản 1 điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020, bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Năm 2021, Tổng công ty gồm có 4 công ty con và 5 công ty liên kết, có góp vốn.

Các công ty nắm giữ từ 50% cổ phần trở lên
STT Tên công ty Ngành nghề kinh doanh chính Vốn điều lệ
(triệu đồng)
Tỷ lệ nắm giữ
1

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PVFCCo North, mã Chứng khoán: PMB)

Địa chỉ: Tầng 4, 167 Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Kinh doanh phân bón, hóa chất 120.000 75%
2

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PVFCCo Central, mã Chứng khoán: PCE)

Địa chỉ: Lô A2, cụm Công nghiệp Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Kinh doanh phân bón, hóa chất 100.000 75%
3

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo Southeast, mã Chứng khoán: PSE)

Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Kinh doanh phân bón, hóa chất 125.000 75%
4

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PVFCCo Southwest, mã Chứng khoán: PSW)

Địa chỉ: 151/18 Trần Hoàng Na, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Kinh doanh phân bón, hóa chất 170.000 75%
Các công ty nắm giữ dưới 50% vốn
STT Tên công ty Ngành nghề kinh doanh chính Vốn điều lệ
(triệu đồng)
Tỷ lệ nắm giữ
1

Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ (PVFCCo Packaging, mã Chứng khoán: PMP)

Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sản xuất, kinh doanh bao bì 42.000 43,35%
2

Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY)

Địa chỉ: Lô CN5.5 A Khu Công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm xơ sợi tổng hợp 2.165.110 25,99%
3

Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)

Địa chỉ: Tầng 4, 167 Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa, năng lượng sạch 42.352 8,5%
4

Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Dầu khí (PVC Mekong)

Địa chỉ: Lô D - KĐT Dầu khí - Đường Ngô Quyền - P. 1 - TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản 280.869 35,63%
5

Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi

Địa chỉ: Tỉnh lộ 8, Xã Tài Văn, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng

Nuôi trồng chế biến và mua bán thủy, hải sản 354.000 6,78%

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
Ban Tổng giám đốc
Ban kiểm soát
Các ban:
 • Văn phòng Hội đồng quản trị
 • Ban Kiểm toán nội bộ
 • Ban Kế hoạch và Đầu tư
 • Ban Tổ chức Nhân sự - Đào tạo
 • Ban Kinh doanh
 • Ban Nghiên cứu Phát triển và Thị trường
 • Ban Tài chính Kế toán
 • Ban Kỹ thuật và An toàn
 • Ban Cung ứng vật tư và thiết bị
 • Văn phòng Tổng công ty
Các đơn vị hạch toán phụ thuộc:
 • Nhà máy đạm Phú Mỹ
 • Chi nhánh Kinh doanh hóa chất Dầu khí
 • Ban Quản lý Dự án
Các công ty thành viên hạch toán độc lập:
 • Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
 • Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung
 • Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
 • Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Hoàng Trọng Dũng
Năm sinh: 1973

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Kỹ sư Công nghệ, Thạc sĩ Kinh tế

Ông Lê Cự Tân
Năm sinh: 1967

 • Thành viên Hội đồng quản trị,
  Tổng giám đốc
 • Kỹ sư Khai thác máy tàu biển, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp, Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên ngành Tự động hóa

Ông Dương Trí Hội
Năm sinh: 1978

 • Thành viên Hội đồng quản trị
 • Kỹ sư Điện công nghiệp,
  Cử nhân Kinh tế Kế hoạch Đầu tư

Ông Louis T Nguyễn
Năm sinh: 1963

 • Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 • Cử nhân khoa học ngành Kế toán - Tài chính

Ông Trịnh Văn Khiêm
Năm sinh: 1973

 • Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cử nhân Quản trị kinh doanh

BAN KIỂM SOÁT

Ông Huỳnh Kim Nhân
Năm sinh: 1976

 • Trưởng Ban kiểm soát
 • Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính Kế toán

Ông Lê Vinh Văn
Năm sinh: 1969

 • Thành viên Ban kiểm soát
 • Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính Kế toán

Ông Lương Phương
Năm sinh: 1973

 • Thành viên Ban kiểm soát
 • Cử nhân Tài chính tín dụng

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Lê Cự Tân
Năm sinh: 1967

 • Tổng giám đốc
 • Kỹ sư Khai thác máy tàu biển; Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp, Thạc sĩ Kỹ thuật chuyên ngành Tự động hóa

Ông Lê Văn Quốc Việt
Năm sinh: 1962

 • Phó Tổng giám đốc
 • Cử nhân Kinh tế Kế hoạch

Bà Lê Thị Thu Hương
Năm sinh: 1975

 • Phó Tổng giám đốc
 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Bà Trần Thị Phương Thảo
Năm sinh: 1970

 • Phó Tổng giám đốc
 • Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Ngoại thương

Ông Cao Trung Kiên
Năm sinh: 1976

 • Phó Tổng giám đốc
 • Cử nhân Kinh tế

Ông Đào Văn Ngọc
Năm sinh: 1977

 • Phó Tổng giám đốc
 • Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, kỹ sư lọc hóa dầu

Ông Tạ Quang Huy
Năm sinh: 1978

 • Phó Tổng giám đốc
 • Kỹ sư công nghệ hóa

Ông Võ Ngọc Phương
Năm sinh: 1978

 • Kế toán trưởng
 • Cử nhân Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng

THAY ĐỔI TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH

Năm 2021, Tổng công ty có các thay đổi nhân sự:

 • Ông Nguyễn Tiến Vinh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT để đảm nhiệm chức vụ khác theo phân công công việc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ ngày 27/04/2021
 • Ông Hoàng Trọng Dũng được Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT và HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 năm (2021-2026) từ ngày 27/04/2021.
 • Ông Louis T. Nguyễn được Đại hội đồng cổ đông bầu tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo từ ngày 27/04/2021.
 • Ông Tạ Quang Huy thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc từ ngày 28/04/2021.
 • Ông Huỳnh Kim Nhân được Đại hội đồng cổ đông bầu tiếp tục giữ chức Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo (2021-2026) từ ngày 27/04/2021.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Tổng số CBCNV toàn Tổng công ty tính đến thời điểm 31/12/2021 (gồm Công ty mẹ và công ty con): 1.508 người trong đó 360 lao động nữ, giảm 21 người so với năm 2020.

tổng số CBCNV

1.508

Người

Đại học, Cao đẳng trở lên

1.000

Người

Tổng số Lao động nữ

360

Người

Chính sách đối với người lao động

Tổng công ty đã xây dựng, ban hành và đưa vào áp dụng thang, bảng lương hướng tới mục tiêu trả lương theo thị trường, phù hợp với các quy định của pháp luật cũng như tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh. Theo đó Tổng công ty đã hoàn thành và đưa vào áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) và trả lương theo phương pháp 3P dựa trên kết quả đánh giá năng lực, kết quả thực hiện công việc cá nhân.

Tổng công ty thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo đúng các quy định của Luật bảo hiểm xã hội và các Quy định của Chính phủ. Ngoài ra, Tổng công ty triển khai các chương trình bảo hiểm bổ sung: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe người lao động, Bảo hiểm hưu trí tự nguyện, Bảo hiểm tai nạn khi đi công tác nước ngoài, Bảo hiểm nhân thọ cho Người lao động và các chức danh quản lý khác tùy theo điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng đã ban hành chính sách nhân viên theo đó duy trì, áp dụng các chính sách phúc lợi cho toàn thể CBCNV và một số chính sách có tính đãi ngộ đối với những người lao động giỏi, có trình độ quản lý và chuyên môn cao, bao gồm: Chế độ lương, thưởng, đào tạo, học tập, nghỉ ngơi, lưu trú và các chế độ phúc lợi khác.

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực luôn đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững, Tổng công ty quan tâm và xây dựng các cơ chế chính sách, hệ thống các quy chế, quy định đào tạo khoa học và mang tính khuyến khích CBCNV nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm các dịch vụ đào tạo từ bên ngoài và công tác đào tạo nội bộ.

scroll down