Báo cáo thường niên 2021

Thông điệp của Tổng giám đốc

Tổng giám đốc Tổng công ty là người cao nhất chịu trách nhiệm triển khai các chính sách, vấn đề về môi trường trong Tổng công ty

Với niềm tự hào về lịch sử phát triển và kinh nghiệm tích lũy, cùng sự đồng hành và sự tin cậy của cổ đông, khách hàng vào những giá trị và giải pháp đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong gần 20 năm qua, tập thể PVFCCo hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tươi sáng và bền vững hơn cho giai đoạn tới với tinh thần “muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”!

Kính gửi Quý cổ đông, đối tác cùng toàn thể cán bộ nhân viên PVFCCo,

Năm 2021, nền kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh kéo theo những bất ổn từ thị trường hàng hóa, năng lượng nhưng cũng chứng kiến những nỗ lực phục hồi và sự thích nghi, cải cách thể chế và môi trường kinh doanh nhằm thích ứng với những biến động thị trường trong dài hạn.

Đối với PVFCCo, tập thể lãnh đạo và nhân viên đã sớm nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn và trên hết là cơ hội cần nắm bắt để bứt phá khi thị trường diễn biến thuận lợi, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu trọng yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhìn lại những thành quả công ty đã đạt được trong năm đầy khó khăn thách thức vừa qua, chúng ta chắc hẳn ai cũng nhận thức đại dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc ra sao tới mọi hoạt động trong đời sống hàng ngày và trên hết là tầm quan trọng của sự kết nối, tinh thần trách nhiệm và sự chia sẻ để cùng vượt qua mọi thách thức, cùng hướng tới mục tiêu chung.

Tập thể PVFCCo đã cùng nhau nỗ lực vượt bậc, có một năm 2021 hoạt động nhiều khởi sắc với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, với quy mô vốn hóa tăng trưởng mạnh, đem lại những lợi ích quan trọng cho cổ đông, đối tác và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành dầu khí và nền nông nghiệp nói chung. Nhưng, chúng ta cũng nhận thức được rằng, đây chỉ là thành quả khởi đầu và sẽ không bền vững nếu các yếu tố nền tảng cho sự phát triển lâu dài không tiếp tục được củng cố, bồi đắp. Trong đó, các mục tiêu tăng trưởng chỉ bền vững khi được kết nối chặt chẽ và đặt trong tổng thể hài hòa lợi ích của các bên liên quan, từ các cấp nhân sự trong hệ thống, các đối tác và khách hàng, các cổ đông hiện hữu và tiềm năng, sự chia sẻ trách nhiệm xã hội và cộng đồng...

Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên PVFCCo tiếp tục cam kết triển khai các chính sách và chương trình hành động nhằm tiếp tục khắc phục khó khăn, thích ứng với bối cảnh mới, nắm bắt kịp thời cơ hội để tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, cụ thể:

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm cùng nguồn lực nhằm đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả và tiết kiệm; tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị tinh gọn và tiệm cận gần hơn mô hình quản trị tiên tiến quốc tế trên nguyên tắc tuân thủ chặt chẽ các quy định về môi trường và phát triển bền vững, an toàn do pháp luật quy định;

Duy trì sự kết nối hệ thống chặt chẽ và thực hiện chiến lược, chính sách ứng phó sống chung với dịch bệnh trong dài hạn, trong đó ưu tiên thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và hệ thống ERP;

Hoàn thiện và tổ chức triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 5 năm 2021-2025 và định hướng dài hạn cho giai đoạn tiếp theo, trong đó ưu tiên tìm kiếm nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu thị trường trong nước và tìm kiếm mở rộng thị trường nước ngoài;

Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, phát huy tinh thần đoàn kết vượt khó, sẵn sàng hy sinh cống hiến cùng với hệ thống chính sách đảm bảo đời sống sức khỏe, tinh thần và điều kiện làm việc, thu nhập cho người lao động;

Chia sẻ thành công - trách nhiệm cộng đồng...

Với niềm tự hào về lịch sử phát triển và kinh nghiệm tích lũy, cùng sự đồng hành và sự tin cậy của cổ đông, khách hàng vào những giá trị và giải pháp đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp trong gần 20 năm qua, tập thể PVFCCo hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tươi sáng và bền vững hơn cho giai đoạn tới với tinh thần “muốn đi xa, hãy đi cùng nhau”!

Tổng giám đốc,

LÊ CỰ TÂN

MÔ HÌNH KINH DOANH TẠO GIÁ TRỊ DỰA TRÊN CÁC NGUYÊN TẮC
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ĐẦU VÀO
MÔ HÌNH
ĐẦU RA
TÀI CHÍNH

EBITDA

4.393

tỷ đồng

Nợ ròng

681

tỷ đồng

Tiền mặt

2.524

tỷ đồng

Dòng tiền tự do

2.353

tỷ đồng

Vốn chủ sở hữu

10.713

tỷ đồng

Doanh thu

13.117

tỷ đồng

Biên EBITDA

34,40

%

Thị phần:

10

% thị phần phân bón chung

Urê

37

%

Kali

15

%

NPK

15

%

(phân khúc chất lượng cao)

NH3

30

%

(90% thị phần miền Nam)

Nhân lực

Số nhân viên

1.508

lao động

Tỷ lệ nữ

360

lao động nữ

3.172

tỷ đồng LNST

30

% tỷ lệ nữ tham gia Ban điều hành
Đào đạo, R&D

1.553

lượt đào tạo

Các dự án R&D

02

Báo cáo dự án đầu tư tiềm năng

42

sáng kiến
làm lợi

15

tỷ đồng

98

sáng kiến hợp lý hóa sản xuất được công nhận

Tiết kiệm chi phí

157

tỷ đồng
Sản xuất

Công nghệ: Đan Mạch (NH3, UFC85), Ý (urê), Nhật (CO2), Tây Ban Nha (NPK)

Giải ngân vốn đầu tư

110

tỷ đồng

Số lượng đại lý/khách hàng

86

đại lý cấp 1

2.280

đại lý cấp 2

Sản xuất: 797 nghìn tấn urê; 162 nghìn tấn NPK, 69 nghìn tấn NH3 thương mại…

Giá trị thương hiệu

28

triệu USD (Forbes VN)

Kinh doanh: 749 nghìn tấn urê, 152 nghìn tấn NPK, 70 nghìn tấn NH3 thương mại…

Ra mắt 4.600 tấn sản phẩm Đạm Kebo; ra mắt sản phẩm mới NPK vi sinh (NPK BioWish)

Nguyên liệu

Khí thiên nhiên

541,63

triệu Nm3

Nước

29,2

triệu m3

Điện

157.216.183

KWH

Dầu FO

2,71

tấn

Dầu DO

102,48

tấn

Thực hiện các chương trình hành động giảm phát thải khí nhà kính;

Thiết lập mục tiêu tiết kiệm chi phí, sử dụng năng lượng hiệu quả;

Tiết kiệm sử dụng nhiên liệu, năng lượng

143

tỷ đồng;

Không xảy ra sự cố môi trường.

Trách nhiệm
xã hội

Giá trị giải ngân

100

tỷ đồng

Chương trình tái tạo văn hóa PVFCCo

Triển khai hoạt động tài trợ phòng chống dịch Covid-19

Tài trợ xây dựng 02 trạm y tế

Top DN có hoạt động thiết thực vì cộng đồng (Saigon Times Group)

Ủng hộ quỹ vắc xin; ủng hộ xe cứu thương; trang thiết bị y tế, bảo hộ

20.000 phần quà Tết cho gia đình khó khăn

Đóng góp ngân sách

466

tỷ đồng

Xem mô hình

Tổng quan về phát triển bền vững và các mục tiêu, nguyên tắc phát triển bền vững của PVFCCo

Trong chặng đường phát triển gần 20 năm qua, triết lý kinh doanh “phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội” đã được các thế hệ người lao động Tổng công ty gìn giữ và phát triển như một tài sản, một nét đẹp văn hóa của doanh nghiệp.

Tổng công ty là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực phân bón và hóa chất, gắn liền với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam (khu vực chiếm đến gần 70% dân số cả nước). Trong chiến lược phát triển của mình, Tổng công ty đặt mục tiêu phát triển bền vững là quan điểm, nguyên tắc và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Trong chặng đường phát triển gần 20 năm qua, triết lý kinh doanh “phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội” đã được các thế hệ người lao động Tổng công ty gìn giữ và phát triển như một tài sản, một nét đẹp văn hóa của doanh nghiệp. Tổng công ty luôn đảm bảo cân bằng và tối ưu việc thực hiện đồng thời các mục tiêu:

Phát triển có hiệu quả về kinh tế

Phát triển hài hòa các mặt xã hội; nâng cao mức sống, nhận thức của dân cư, trong đó đặc biệt chú trọng đến khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Cải thiện môi trường sống, bảo đảm phát triển lâu dài vững chắc cho thế hệ hôm nay và mai sau

Cung cấp sản phẩm đảm bảo chất lượng, giải pháp sử dụng hiệu quả, và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Cụ thể, những nội dung PVFCCo đã, đang triển khai và kết quả đạt được:

 • Chất lượng sản phẩm tốt là yếu tố luôn được PVFCCo đặt lên hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các sản phẩm phân bón Phú Mỹ và các sản phẩm phân bón, hóa chất tự doanh khác mà Tổng công ty cung cấp cho khách hàng luôn đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đăng ký.
 • Nhằm giúp nhà nông sử dụng ít phân bón hơn nhưng vẫn tăng năng suất cây trồng, PVFCCo đã cùng với chính quyền địa phương và các nhà khoa học thường xuyên tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, tổ chức các vườn thực nghiệm, thửa ruộng mẫu.
 • Tiếp tục duy trì có hiệu quả hệ thống kho cảng, logistic trên cả nước nhằm cung cấp sản phẩm đến tay bà con nông dân đảm bảo chất lượng, kịp thời và giá cả hợp lý.
 • Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 để đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định theo tiêu chuẩn công bố.

Xây dựng văn hóa PVFCCo "Chuyên nghiệp - Hiệu quả; Năng động -Sáng tạo; Khát vọng - Vươn xa; và Trách nhiệm - Sẻ chia" thông qua việc tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, xây dựng chính sách nhân viên phù hợp, đồng thời cũng là nơi mà nhân viên được xã hội tôn trọng thông qua đào tạo và đổi mới. Cụ thể, những nội dung Tổng công ty đã, đang triển khai và kết quả đạt được:

 • Đầu tư hệ thống nhà xưởng sản xuất, văn phòng làm việc được thiết kế hợp lý, thông thoáng, đảm bảo đủ ánh sáng và không khí, giúp hạn chế tối đa năng lượng dùng cho chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ mà vẫn đảm bảo tốt điều kiện làm việc cho người lao động.
 • Hoàn thiện và triển khai áp dụng dự án KPI và cải tiến chính sách tiền lương, xây dựng bộ từ điển năng lực, khung năng lực tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng. Bên cạnh đó, Tổng công ty luôn cập nhật, cải tiến hệ thống chính sách nhân viên nhằm đáp ứng một cách tốt nhất điều kiện làm việc, chế độ chính sách, và cơ hội thăng tiến cho người lao động.
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho công ty mẹ năm 2021 như sau: 1.553 lượt đào tạo trọng nước và 1.724 lượt đào tạo nội bộ với tổng chi phí đào tạo là 2,1 tỷ đồng, bình quân hơn 660 ngàn đồng/người/năm.
 • Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp: Ban hành Sổ tay Văn hóa PVFCCo từ năm 2011, với các hệ giá trị PVFCCo cùng các chuẩn mực ứng xử và các quy định cụ thể về chuẩn mực ứng xử áp dụng với toàn thể cán bộ nhân viên trong Tổng công ty. Nội dung của Sổ tay văn hóa PVFCCo được phổ biến tới toàn thể cán bộ nhân viên và được đăng tải trên website của Tổng công ty.
 • Đảm bảo bố trí việc làm và thu nhập người lao động ổn định. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước, Tổng công ty và thỏa ước lao động tập thể. Việc chi trả lương thực hiện đầy đủ theo đúng quy chế trả lương của Tổng công ty
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1.553

lượt đào tạo trong nước

1.724

lượt đào tạo nội bộ

2,1

tỷ đồng tổng chi phí đào tạo

Tổng công ty luôn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Cụ thể, những nội dung Tổng công ty đã, đang triển khai và kết quả đạt được trong năm 2021 như sau:

 • Thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, đặc biệt lợi nhuận trước thuế: 3.799 tỷ đồng đạt 169% KH năm 2021, tăng 348% so với năm 2020. Đây là mức lợi nhuận kỷ lục kể từ khi Tổng công ty đi vào hoạt động đến nay.
 • Nhằm quản lý, phân bổ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực, Tổng công ty triển khai áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm hỗ trợ, chương trình quản lý tiên tiến trong hoạt động quản lý và điều hành doanh nghiệp, như quản lý hệ thống văn bản điện tử, xây dựng và áp dụng phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - ERP, STOP, 5S, APC, System 1, RBI, KPI...
 • Hoạt động sáng kiến cải tiến và hợp lý hóa sản xuất kinh doanh luôn được Ban lãnh đạo Tổng công ty quan tâm và chỉ đạo sát sao. Trong năm 2021, có 42 sáng kiến cải tiến được công nhận với giá trị làm lợi là gần 15 tỷ đồng và 98 sáng kiến hợp lý hóa sản xuất được công nhận không lượng hóa được giá trị làm lợi.
 • Hoạt động khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển tiếp tục được Tổng công ty quan tâm triển khai. Dù gặp nhiều khó khăn khách quan do ảnh hưởng của đại dịch và chế độ “3 tại chỗ” nhưng các đơn vị, nhóm tác giả đã nỗ lực thực hiện 10 đề tài/hạng mục về khoa học công nghệ, hoàn thành 02 Báo cáo cơ hội đầu tư cho các dự án tiềm năng, thử nghiệm thành công 01 dòng sản phẩm mới... Cuối năm 2021, Tổng công ty tiếp tục trích lập 20 tỷ đồng cho Quỹ Khoa học và Công nghệ, đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật, Tổng công ty cũng như nhu cầu triển khai công tác khoa học công nghệ, sáng kiến... trong thời gian tới.
 • Triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tiết giảm tối đa các chi phí về quản lý, giá thành sản phẩm. Tổng số tiết kiệm trong năm 2021 đạt 157 tỷ đồng đạt 330% KH năm, trong đó, tiết kiệm về nhiên liệu, năng lượng đạt ~ 143 tỷ đồng.
lợi nhuận trước thuế

3.799

tỷ đồng

đạt 169% kế hoạch năm 2021
tăng 348% so với năm 2020

Tổng số tiết kiệm trong năm 2021

157

tỷ đồng

đạt 330% KH năm

Tổng công ty luôn đảm bảo hoạt động kinh doanh lành mạnh và tuân thủ pháp luật. Cụ thể, những nội dung Tổng công ty đã, đang triển khai và kết quả đạt được:

Nộp ngân sách NHÀ NƯỚC

466

tỷ đồng

đạt 105% KH năm 2021

Trong quan hệ với các đối tác kinh doanh, Tổng công ty luôn giữ nguyên tắc: Cạnh tranh lành mạnh, hợp tác cùng có lợi và đảm bảo hài hòa lợi ích cho khách hàng.

Tổng công ty luôn cam kết thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội:

 • Bên cạnh việc phát triển hiệu quả, bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, Tổng công ty luôn quan tâm và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với người lao động và đối với xã hội thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội.
 • Năm 2021, Tổng công ty đã thực hiện nhiều hạng mục công trình/chương trình (bao gồm bổ sung phát sinh) với số tiền gần 100 tỷ đồng.

Tổng công ty luôn cam kết bảo vệ môi trường đồng thời tích cực hưởng ứng và tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu (giảm phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu, nước biển dâng...).

Tổng công ty tin tưởng rằng, phát triển bền vững sẽ đạt hiệu quả tốt nhất khi nó được xem là phương châm hành động của doanh nghiệp, đồng thời phải gắn liền với kế hoạch và quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. Với quan điểm và phương châm hành động này, Tổng công ty tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn thách thức trong chặng đường xây dựng và phát triển doanh nghiệp trường tồn, gìn giữ môi trường và thực hiệ trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Cụ thể, những nội dung Tổng công ty đã, đang triển khai và kết quả đạt được tới nay:

 • Triển khai thực hiện các dự án/chương trình hành động giảm phát thải khí nhà kính.
 • Xây dựng, ban hành và tuân thủ các Quy chế, Quy trình, Quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng công ty luôn duy trì áp dụng các chương trình quản lý an toàn công nghệ, chương trình bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo các nước tiên tiến trên thế giới nhằm giữ ổn định vận hành thiết bị công nghệ, giảm thiểu tiêu hao năng lượng, giảm phát thải khí CO2 thải ra bên ngoài.
 • Áp dụng và duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý Chất lượng - An toàn sức khỏe - Môi trường - Năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 : 2015, ISO 45001:2018, ISO 14001 : 2015 và ISO 50001 : 2011.
 • Đối với các Dự án mới, Tổng công ty chỉ sử dụng công nghệ tiên tiến bậc nhất trong việc sản xuất các sản phẩm, nhằm sử dụng hiệu quả nhất các nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là khí tự nhiên, đồng thời hạn chế tối đa lượng khí CO2 phát thải.
 • Trong năm 2021, Tổng công ty tiếp tục gắn kết/lồng ghép các quan điểm và mục tiêu về phát triển bền vững trong các lĩnh vực hoạt động.

Báo cáo về công tác an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường

Năm 2021 là một năm khó khăn cho công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường (ATSKMT) của Tổng công ty do dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Bên cạnh đó, công tác ATSKMT còn có các khó khăn khác như máy móc, thiết bị của Nhà máy đạm Phú Mỹ đã vận hành trên 18 năm, xuất hiện nhiều rủi ro tiềm ẩn, Luật Môi trường 2020 đã có hiệu lực, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn đã ban hành sẽ đòi hỏi công tác quản lý môi trường phải rà soát chặt chẽ để kịp thời cập nhật/bổ sung nhằm tuân thủ yêu cầu.

Tuy nhiên, Tổng công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn để thực hiện kế hoạch, mục tiêu; Đề ra các giải pháp, chương trình hành động; Tăng cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí để hoàn thành các nhiệm vụ của công tác ATSKMT năm 2021 cụ thể như sau:

 • Tiếp tục duy trì áp dụng và đảm bảo nhiệm vụ/yêu cầu của Hệ thống quản lý ATSKMT theo các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018 trong bối cảnh khó khăn dịch bệnh Covid-19.
 • Tất cả các Đơn vị trong Tổng công ty đều đã thiết lập và triển khai thực hiện các Mục tiêu ATSKMT trên cơ sở Chính sách ATSKMT, phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế của đơn vị. Hàng quý, các kết quả thực hiện mục tiêu ATSKMT đều được xem xét và đánh giá mức độ hoàn thành, đưa ra biện pháp khắc phục đối với những mục tiêu chưa hoàn thành đúng tiến độ.
 • Bộ máy quản lý công tác ATSKMT tại Tổng công ty và các Đơn vị thành viên vẫn được duy trì tốt và phát huy hiệu quả hoạt động trong năm 2021.
 • Năm 2021 không để xảy ra tai nạn lao động nặng và sự cố cháy nổ nào gây thiệt hại về người và tài sản.
 • Mặc dù gặp nhiều khó khăn do giãn cách xã hội và thực hiện phương án 3 tại chỗ, công tác diễn tập ƯCTHKC vẫn cố gắng duy trì. Tại Nhà máy đạm Phú Mỹ đã hoàn thành diễn tập các Phương án chữa cháy 1 quý/1 lần theo đúng yêu cầu pháp luật. Tại một số kho của Đơn vị thành viên cũng đã tổ chức diễn tập chữa cháy ngay sau thời gian hết giãn cách.
 • Kiện toàn Hội đồng An toàn, Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cơ sở Tổng công ty và Quy định hoạt động của Hội đồng ATVSLĐ cơ sở Tổng công ty. Kiện toàn Ban chỉ đạo ƯCTHKC và Tổ giúp việc của Tổng công ty.
 • Thực hiện báo cáo tình hình tai nạn lao động cấp cơ sở năm 2021 và Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2021 cho Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Y tế địa phương.
 • Báo cáo hoạt động PCCC-CNCH cho Cảnh sát PCCC & CNCH TP. HCM. Nhà máy đạm Phú Mỹ và các đơn vị thực hiện báo cáo PCCC-CNCH cho Phòng CS PCCC của địa phương 6 tháng và cả năm 2021 theo đúng quy định.
 • Tổng công ty đã thực hiện báo cáo kiểm kê trang thiết bị cứu nạn tại thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2021. Tại Nhà máy đạm Phú Mỹ, công tác kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị AT-PCCC được thực hiện 100% đúng với kế hoạch đã lập. Còn tại các Đơn vị, hệ thống nước chữa cháy và các bình chữa cháy di động, xách tay đều được lập kế hoạch kiểm tra định kỳ và thực hiện thay thế, sửa chữa khi có hư hỏng.
 • Thực hiện sửa chữa hệ thống PCCC tòa nhà 43 Mạc Đĩnh Chi và tòa nhà 27 Đinh Bộ Lĩnh theo thẩm duyệt.
 • Thực hiện kiểm tra công tác PCCC 6 tháng đầu năm và quý 4/2021 theo kế hoạch tại các tòa nhà, kho công ty vùng miền.
 • Tại Nhà máy đạm Phú Mỹ tiếp tục triển khai xây dựng Hệ thống quản lý an toàn công nghệ PSM và duy trì áp dụng các hệ thống quản lý về bảo dưỡng thiết bị khác như System 1, RBI, v.v.
 • Việc thống kê, báo cáo và điều tra tai nạn sự cố năm 2021 được thực hiện đầy đủ. Tất cả các tai nạn sự cố tại Nhà máy đạm Phú Mỹ đều được phân tích nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục.
 • Công tác phổ biến Thông tin an toàn đến CBCNV: duy trì tốt công tác tuyên truyền/phổ biến thông tin An toàn trong bảng tin hàng ngày của Tổng công ty và của các Đơn vị.
 • Ước tính chi phí cho hoạt động An toàn - PCCC - ƯCTHKC (bao gồm: phí Bảo hiểm rủi ro cháy nổ, diễn tập, huấn luyện, tuyên truyền, mua sắm và bảo trì các thiết bị an toàn PCCC...) năm 2021 là khoảng: 12 tỷ đồng
Ước tính chi phí cho hoạt động An toàn - PCCC - ƯCTHKC năm 2021 khoảng

12

tỷ đồng

Năm 2021, hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người lao động nổi bật nhất là công tác Phòng chống dịch Covid-19. Tổng công ty đã tổ chức, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng dịch theo phương châm nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước, tăng cường các biện pháp phòng dịch để hoàn thành mục tiêu kép: Đảm bảo sức khỏe và Phòng bệnh tốt nhất cho CBCNV; Đồng thời duy trì hoạt động sản xuất -kinh doanh liên tục của Tổng công ty. Các kết quả đã đạt được trong công tác phòng chống dịch Covid-19 như sau:

 • Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Tổng công ty.
 • Cập nhật và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các Quy định, khuyến cáo và hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế, Cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 • Tổ chức đánh giá, phân loại nguy cơ rủi ro, mức độ ảnh hưởng của việc kiểm soát dịch đối với từng khu vực sản xuất để tổ chức các phương thức, hình thức làm việc của CBCNV phù hợp phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, từng bước trở lại trạng thái hoạt động bình thường mới và đảm bảo an toàn, liên tục hoạt động vận hành sản xuất của Nhà máy nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ chỉ tiêu sản xuất.
 • Tổng công ty đã kịp thời ban hành và triển khai các phương án Phòng chống dịch, rà soát và chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị cần thiết để thực hiện phòng dịch cho toàn Tổng công ty theo đúng quy định, khuyến cáo và hướng dẫn của Chính phủ tại các địa phương.

Ngoài hoạt động Phòng chống dịch Covid-19, Tổng công ty vẫn cố gắng duy trì các công tác chăm sóc sức khỏe người lao động như:

 • Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo đúng yêu cầu của luật định.
 • Tiếp tục áp dụng chương trình bảo hiểm PVI Care cho người lao động nhằm có được sự đảm bảo về tài chính trong trường hợp phải khám chữa bệnh và nằm viện.
 • Năm 2021 không để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.
 • Tình hình thực hiện khắc phục kiến nghị của các Đoàn thanh kiểm tra môi trường: Năm 2021 chỉ có 1 đợt kiểm tra của Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Xưởng pha trộn Hóa chất (9/3/2021). Các kiến nghị đã được giải trình và khắc phục.
 • Các Đơn vị đã thực hiện thông báo kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ năm 2021, gửi cho các Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương và thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo đúng yêu cầu của báo cáo ĐTM.
 • Công tác quản lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại (CTNH) và nước thải đều được đảm bảo tuân thủ yêu cầu pháp luật (ký hợp đồng chuyển giao xử lý rác thải sinh hoạt, CTNH với đơn vị có chức năng xử lý).
 • Rà soát và báo cáo danh sách tài khoản của PVFCCo thuộc đối tượng phải khai báo định kỳ trên Cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công thương theo quy định tại TT 42/2020/TT-BCT.
 • Thực hiện kiểm tra công tác quản lý môi trường tại các Đơn vị theo hình thức online.
 • Thực hiện đánh giá ảnh hưởng và phổ biến các văn bản pháp luật mới về môi trường như: Luật BVMT 2020, TT 42/2020/TT-BCT và Nghị định 155/2021/NĐ-CP.
 • Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất, Tháng hành động về môi trường nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021: Tổ chức các hoạt động, tổng hợp và báo cáo về kết quả thực hiện.
 • Triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng CP ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.
 • Tiếp tục hoàn thiện công tác lắp đặt thiết bị quan trắc online tại Nhà máy đạm Phú Mỹ.
 • Một số kết quả hoạt động môi trường năm 2021 cho hoạt động sản xuất và kinh doanh tại PVFCCo được ghi nhận như sau:
Quản lý nguồn nguyên liệu năm 2021
Tổng lượng khí thiên nhiên sử dụng để sản xuất

541,63

triệu Nm3

Tiêu thụ năng lượng năm 2021
Năng lượng điện tiêu thụ

157.261.183

KWH

Tổng lượng dầu FO

2,71

tấn

Tiêu thụ nước năm 2021

29.164.994

m3

TỔNG LƯỢNG DẦU DO

102,48

tấn

STT Loại chất thải ĐVT Lượng phát thải Lượng xử lý Mức độ xử lý
1 Nước thải sản xuất m3/năm 121.927 121.927 Tốt
2 Nước thải sinh hoạt m3/năm 10.216 10.216 Tốt
3 Nước làm mát m3/năm 26.222.627 26.222.627 Tốt
4 Khí thải m3/quý 5.960.297.320 5.960.297.320 Tốt
5 Chất thải rắn sinh hoạt Kg/năm 141.120 141.120 Tốt
6 Chất thải rắn công nghiệp Kg/năm 777.404 777.404 Tốt
7 Chất thải nguy hại Kg/năm 212.138 212.135 Tốt
 • Triển khai thực hiện các dự án/chương trình hành động giảm phát thải khí nhà kính thuộc danh mục phụ lục I Kế hoạch hành động giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2018-2030.
 • Năm 2021, Tổng công ty cũng như các Đơn vị thành viên đều thiết lập mục tiêu tiết kiệm chi phí. Kết quả thực hiện đều được theo dõi, xem xét và đánh giá mức độ hoàn thành KPI.
 • Tại Nhà máy đạm Phú Mỹ các Mục tiêu tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả được thiết lập. Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả năm 2021 và xây dựng kế hoạch cho năm 2022 gửi về Sở Công thương Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
 • Công tác xây dựng văn hóa an toàn, sức khỏe, môi trường năm 2021 bị hạn chế do những khó khăn của dịch bệnh Covid-19. Các hoạt động tuyên truyền trong Tuần lễ An toàn vệ sinh lao động, Ngày Môi trường Thế giới, Giờ Trái Đất, Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, v.v chỉ thực hiện trên các bản tin online.
 • Tuy nhiên các hoạt động đánh giá, khen thưởng theo Quy chế khen thưởng An toàn - Môi trường hàng quý vẫn được thực hiện nhằm khích lệ CBCNV tham gia tích cực vào công tác an toàn và bảo vệ môi trường.
 • Các Chương trình STOP và 5S vẫn được áp dụng và đánh giá định kỳ tại Nhà máy đạm Phú Mỹ. Năm 2021 Tổng công ty xây dựng kế hoạch thực hiện 5S cho khối Văn phòng Tổng công ty nhằm nâng cao ý thức của CBCNV trong việc giữ gìn nơi làm việc sạch đẹp, gọn gàng, nâng cao hình ảnh của văn hóa PVFCCo.
Công tác An toàn - PCCC
 • Đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy đạm Phú Mỹ để hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty.
 • Đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại tất cả các công trình của Tổng công ty. Không để xảy ra sự cố cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản của Tổng công ty. Không để xảy ra tai nạn lao động nặng trở lên tại tất cả các công trình của Tổng công ty.
 • Lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác An toàn - PCCC định kỳ và đột xuất theo đúng yêu cầu của pháp luật và của Tổng công ty.
 • Duy trì áp dụng hiệu quả các Chương trình kiểm tra bảo dưỡng thiết bị hiện có tại Nhà máy đạm Phú Mỹ. Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào áp dụng Hệ thống quản lý An toàn Công nghệ PSM.
 • Lập kế hoạch và thực hiện đào tạo về an toàn - PCCC để đảm bảo nhận thức đầy đủ khi thực hiện công việc.
 • Củng cố lực lượng Ứng cứu khẩn cấp, nâng cao tính sẵn sàng ứng phó sự cố bão lũ nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong các cơn bão.
 • Triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động trong công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong tuần lễ An toàn- VSLĐ, PCCC, v.v.
Công tác Môi trường
 • Không để xảy ra sự cố môi trường và đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Hoàn thành lắp đặt các hệ thống quan trắc online tại Nhà máy đạm Phú Mỹ và theo dõi hướng dẫn của Cơ quan nhà nước về lắp đặt Hệ thống quan trắc online khí thải tại tháp tạo hạt.
 • Lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác quản lý môi trường định kỳ và đột xuất theo đúng yêu cầu của pháp luật và của Tổng công ty.
 • Đưa hạng mục xây dựng khu vực lưu trữ CTCN mới vào Kế hoạch 2022 của Nhà máy.
 • Công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và Phòng chống dịch Covid-19
 • Duy trì điều kiện Vệ sinh lao động, khám chữa bệnh định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho CBCNV trong toàn Tổng công ty.
 • Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh phát huy tác dụng thời gian qua, chuẩn bị các phương án phòng chống dịch đảm bảo ứng phó kịp thời trong các tình huống có thể xảy ra.
 • Cập nhật kịp thời các quy định về phòng chống dịch của cơ quan có thẩm quyền/chính quyền địa phương để yêu cầu và thực hiện phương án phòng chống dịch của Tổng công ty phù hợp với từng giai đoạn, thời kỳ mới.

Báo cáo về hoạt động trách nhiệm xã hội năm 2021

Trong bối cảnh chung của đất nước, đặc biệt ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức vì đại dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng và sự biến động lớn của thị trường, Tổng công ty đã đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm văn hóa sẻ chia đối với cộng đồng và bà con nông dân thông qua các chương trình an sinh xã hội nhiều ý nghĩa với tổng giá trị khoảng 100 tỷ đồng.

hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 và y tế

56

tỷ đồng

Nhóm chương trình lớn, nổi bật nhất là các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 và y tế được PVFCCo triển khai hết sức kịp thời và thiết thực với giá trị tài trợ gần 56 tỷ đồng. Tiêu biểu là đóng góp 5 tỷ đồng vào Quỹ vaccine, 20 xe cứu thương cho các tỉnh thành, ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”, ủng hộ các trang thiết bị y tế, khẩu trang, trang phục bảo hộ cho các cơ sở y tế và các lực lượng tuyến đầu chống dịch, hoàn thành tài trợ, bàn giao 02 trạm y tế...

Chương trình tiêu biểu dịp cuối năm là “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia”, diễn ra tại hơn 100 điểm tại gần 50 tỉnh thành trên khắp cả nước với khoảng 20.000 phần quà, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Đối tượng được nhận quà là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt, hộ khó khăn, hộ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, các trẻ em mồ côi do cha mẹ không may mất vì Covid-19…). Trao quà Tết là sự chia sẻ thiết thực của PVFCCo với những gia đình còn nhiều khó khăn trên cả nước, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn và khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. Đây cũng là 1 trong những chương trình an sinh xã hội mà PVFCCo tăng cường thực hiện trong năm 2021 để góp phần hỗ trợ các đối tượng ít may mắn có điều kiện đón Tết đầy đủ, đầm ấm hơn.

Chương trình “Xuân yêu thương, Tết sẻ chia” diễn ra tại hơn

100

điểm tại gần

50 tỉnh thành trên khắp cả nước

20.000

phần quà, trị giá hơn 10 tỷ đồng

scroll down